Landet som inte ville leva över sina tillgångar

Bulgariens BNP per invånare är 8 gånger mindre än Sveriges. Hälften så stor som Greklands. Ändå lånar man inte i utlandet för att ”täcka upp” och låta folket leva i ett konstlat välstånd. Privata skulden i euro uppgår till 26 miljarder. För att mota Olle i grind beslutas nu dessutom i parlamentet om en gradvis höjning av pensionsIåldern. Fram till nu har man vidmakthållit de låga åldersgränser som gällde under kommunisttiden. År 2021 kommer pensionåldern för kvinnor att vara 63 och för män 65. Man beslutar också om en lägstapension från och med nu på 145 leva (ca 700 kr) per månad. Inte mycket. Ansenliga nedskärningar sker även vid statliga järnvägen, som burit en last av alltför många anställda, och krav ställs nu på att räkenskaperna skall gå ihop. Just nu pågår en strejk bland järnvägsanställda.

Men ingen tänder eld på parlamentet (народното събрание), ingen åker till Bryssel och gråter. Och den regerande partikoalitionen kunde erövra även presidentposten vid valet nyligen.

Det här är landet som inte ville leva över sina tillgångar. Räkan som inte låtsades vara en hummer.